Lad os sikre dig den bedste underlags kvalitet og samdtidig reducere dit CO2

Opnå Høj kvalitet og store besparelser med Re-Dresser

image
Alt i én

> 5 behandlinger

image
Drifts optimering

> 50%

image
Sand recycling

40-150 tons/ha

image
Høj CO2 besparelse

> 70%

image
Fuld arbejdsbredde

2 / 2.5 / 3m

image

Optimal pleje af naturgræs

Re-Dresser er synonym med høj kvalitet og design, samt omkostning-, CO2-reduktion, maskinen er bygget på høj funktionalitet og har egenskaber, der sikrer god driftsøkonomi og enkel betjening. Re-dresser er intelligent controlleret og udsytret med flere behandlingsmetoder, der garanterer høj kvalitet for dit græsareal efter kun en gennemkørsel.

Modeller

Afhængige af dine behov, kan Re-Dresser anskaffes i to forskellige modeller, Essential og Premium Om du kun skal bruge din Re-Dresser til standardplejning eller samtidig også kunne genoprette græsarealer har vi en løsning til dig.
Den ultimative løsning til sportsgræs, naturgræs og offentlige arealer
layers Topdressing vækstmateriale finhabes, sorteres of genanvendes
grass Skaber et hurtigere, stærkere og billigere græsvæksts resultat
water-outline Afdræning dybdeluftning forbedrer vanders gennemtrængsevne
sprout Såsæd sprædes i den korrekte mændge, så spild og overgræsning minimeres
sprout Såsæd sprædes i den korrekte mændge, så spild og overgræsning minimeres
sprout Såsæd sprædes i den korrekte mændge, så spild og overgræsning minimeres
sprout Såsæd sprædes i den korrekte mændge, så spild og overgræsning minimeres
recycle Vi genanvender og sorterer alt materiale, for at sikre en bæredygtig fremtid

Fuld arbejdsbredde -
kompakt ved transport

Re-Dresser er designet til at være en høj kapacitets maskine til professionel græspleje, hvor Greenkeeper/Groundsman'en herudover kun skal klippe græsset. Udvælgelsen af funktioner og opbygningen af Re-Dresser's struktur er gjort med øje for høje transporthastigheder og høj ydeevne på sportsgræsset ved totalbredde på 2 / 2.5 / 3 meter og den selvsamme arbejdsbredde, takket være de innovative funktioner. Resultatet er en maskine med mange højteknologiske og stærke løsninger, som tilsammen giver den højtydende og pålidelige Re-Dresser.
- Mindre vedligeholdelse og godt design.
image

Teknik data - Tryk på de blå cirkler for at se nærmere

Niveau-skærevalse

Valsen holder Re-Dresser fast på dens niveau, hvor sliceskæret på valsen forskærer en slice for ‘porøsitetskniven’, således at dén jævnt skærer igennem græsset, uden at beskadige overfladen.

Re-knife

Recyclekniven henter sandmateriale fra vækstlaget og genanvender det som topdressingsmateriale.
Knivene er også nemt udskiftelige via. det innovative og koniske ophæng.

Porøsitetskniv

Porøsitetsknivene er to formål; 1. at lukke den rille fra Recyclingskniven 2. at dybdeløsne vækstlaget for bedre vandgennemtrængningsevne og generelt forbedret vilkår for græssets rodhår-zone.

Pickup Brush

Pick-Up Brush op fejer forsigtigt men samtidig robust græsoverfladen for at rense og sikre; at mest muligt af det recyclede materiale sorteres og tabte sten opsamles for sorteringsprocessen.

Booster

Boosteren består af to kapacitets tanke på 600 liter hver, en til frø (air-seeder) og en til gødning (air-fertalizer). Teknikken er som ‘tween’, det betyder at tankene føder en udsåningssnegl i ét hus, men Re-Dresser kan altså alligevel så og gødske på samme tid.

Rensesold

Det patenterede rense princip håndtere store mængder jord/sand -vækstmateriale, hvor Sten og organisk materiale frasorteres, således det finharbede og ønskede materiale kan returneres til græsset. - Således undgås ‘lagdeling’ og græssets rødder får ensartet betingelser i rødhårede-zonen.

Transportbånd

Ét transportbånd sikre kørselsafhængig håndtering af det rene sandmateriale. Derved returneres det håndterede materiale, hvor det blev opsamlet, og arealet sikres ensartet re-topdressét.

Niveau-skærende pakkevalser

De afsluttende valser slicer præcist centreret mellem de forudgående behandlinger, således af overfladen, - med samme afstande - slices helt gennem filtlaget (50mm), hvormed overfladen som helhed afrettes og lukkes ensartet igen efter operationen.

Depot boks

Arbejd længere uden at tømme opsamlerbeholderen med kapaciteten på >750 liter. Qua aflæsningsprincippet, der tilbyder aflæsning i Big-bag´s sække eller endda løbende, – mens Re-Dresser arbejder – hvor der kan aflæsses i depot fx dumperenhed.

Mix cleanere

Med tilpas bløde roterende koste, fordeles det soldet vækstmateriale ned til basic (overfladen) og græsset fremstår grøn og ikke tildækket af jord, ret efter behandling. - Børsterne sikre korrekt fordeling og finish for brugerne efter én kraftig behandling af sportsgræsset.

Styrende bag-aksel

Akslen styre i foragter via. RTK+ GPS signal og ved vejtransport via. alm. tvangsstyring. Akslen er konstrueret med fire brede hjul, der parvist er ophængt fra top således de frit kan dreje med serieforbundet styring -de fire nav imellem.

image

Alt i en løsning

Re-Dresser erstatter alle nuværende primære pleje og vedligeholdelses processer ved at samle og yderligere tilføje samtlige græsbehandlings processer. Ved både at bruge skærevalse, recycling knive, rense-sold og et transportbånd til at behandle jorden, efterfulgt af tilføjelse af såsæd og jævning af jorden.
Ydermere er maskinen udrustet med en styrende bag-aksel der er konstrueret med fire brede hjul, der parvist er ophæng fra top således de frit kan dreje med serieforbundet styren -de fire navimellem. Ved vejtransport kan den stadig styres ved alm. tvangsstyring.

Robust og stilrent design

Chassis er konstrueret, hvor udgangspunktet er sidepladerne, der designmæssigt tegner formen for Re-Dresser. Alle bærende stålemner er af rustfrie-stål, der præcist sammmenkobler de to sideplader á stærke rundstål-profiler, hvorfor der ikke kan ligge betydelige mængder sandmateriale på konstruktionen.
Sidepladerne holder lejre; der monteres udvendig på chassiset, hvor aksler for valser, koste m.v. er gennemgående, således lejre frit kan serviceres eller udskiftes uden et større værksteds set-up. Side-skjoldet fungere som sikkerheds afskærmning. Sideskjoldet fungere også som “redskabsskur”, hvor inde bag, personalet kan hænge river og kost m.v. på clik-beslag.
image

Re-Dressing
Miljørigtig pleje, hvor det eksisterende vækstlag genbruges

leaf

Topdressing og slicing
Jævner banen og giver bedre omsætningen og giver af vækstlaget

layers

Afdræning og dybdeluftning
Optimerer iltindholdet i vækstlaget, hvilket vil medføre en forøget vækst af de gode jordbakterier

water-outline
Grass image Læs mere om græs tæknologien der bruges på Re-Dresser arrow-right-circle-outline

Før og efter billede af sportsgræs plejet af Re-Dresser

Træk i slideren og se forskellen på græsset 5 dage efter (højre billede) behandling af Re-Dresser

Tekniske specifikationer

Udstyr markeret med "" angiver inkluderet standardudstyr.
rotate
Essential Premium
Størrelse (m) 1,5 2 2,5 3
Udsåning Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk
Arbejdsbredde(m) 3,0 4,0 3,0 4,0
Transportbredde (m) 3,0 4,05 3,0 4,05
Transporthøjde (m) 2,7 3,2 2,7 3,2
Vægt min/max (kg) ekskl. last 750 + Re-Bot 750 + Re-Bot 5,500 + Re-Bot 5,500 + Re-Bot

Værktøjs specifikationer og data

Formålet med Recyclingskniven er at hente sandmateriale fra vækstlaget og recycle det som topdressningsmateriale. Knivene er nemt udskiftelige via. det innovative og koniske ophæng, hvor knivstørrelsen også nemt tilpasses ved benyttelse af “mellemblok”, der sikrer centerpositionen, uanset knivstørrelsens bredde. Den koniske form sikrer vigtigst af alt; et stabilt fæstne og hurtig betjening ved udskiftning af knivene. Knivene fastlåses nemt ved tilspænding af én enkelt konisk umbaco led-bolt, der monteres på bagsiden af kniven, således støv og jord ikke besværliggøre arbejdet ved udskiftning. Der er fire knive pr. rotation på valsen, som i øvrigt er variabel i dens arbejdsdybde, hvormed Re-Dresser i enderne (forager) hæver recyclings-kniven fri fra græsoverfladen, således at alle processer starter og stopper ved samme position, og linjer i græsset dermed fremstår ens og tilpasset. Valsen trækkes af PTO fra traktoren, hvor højdejusteringen præcist styres af cylinder med positionsfølere, der justere valsen, som triller med tre nylon-hjul i to u-profiler for hver akselside. Dette system kaldes et togsystem. Det unikke er her også, at støv-gener er flyttet væk fra det hårde miljø, qua tog-systemet der arbejder mellem chassiset og side-skjoldet.

Valsen holder Re-Dresser fast på dens niveau, hvor sliceskæret på valsen forskærer en slice for ‘porøsitetskniven’, således at dén jævnt skærer igennem græsset, uden at beskadige overfladen. Mellem skærevalsen og porøsitetskniven er der placeret en ‘mede’, der fastholder græssets slice, således porøsitetskniven ved positionsudsvingning, fortsat placeres i samme position som den forudgående skærevalses proces.

Porøsitetsknivene er to formål; 1. at lukke den rille fra Recyclingskniven 2. at dybdeløsne vækstlaget for bedre vandgennemtrængningsevne og generelt forbedret vilkår for græssets rodhår-zone. Knivene er nemt udskifteligt via. det innovative og koniske ophæng, hvor knivstørrelsen også nemt tilpasses ved benyttelse af “mellemblok”, der sikre centerpositionen, uanset knivstørrelsens bredde. Den koniske form sikre vigtigst af alt; et stabilt fæstne og hurtig betjening ved udskiftning af knivene. Knivene fastlåses nemt ved tilspænding af én enkelt konisk led-bolt der monteres på bagsiden af kniven, således støv og jord ikke besværliggøre arbejdet ved udskiftning. Knivholderen er variabel i dens vandring idet den justeres af hydraulikcylindere; hvormed porøsitetskniven er variabel i dybdeindstilling og ved modgang af sten i vækstlaget, hvor kniven via. passende hydraulik-flow og bar kan tilpasses i bestemt dybde, samt afvige i forbindelse med hårde betingelser i miljøet der behandles.

Air-seeder plus

Såmaskinens teknik er nem at betjene og behøver blot en vejning og en kontrolvejning, før opstart. Teknikken er som ‘tween’, det betyder at tankene føder en udsåningssnegl i ét hus, men Re-Dresser kan altså alligevel så og gødske på samme tid. Og kapacitet er stor, da der er plads til 600 liter i hver tank, hvilket muliggøre påfyldning med Big-bagssække.

Pick-Up Brush op fejer forsigtigt men samtidig robust græsoverfladen for at rense og sikre; at mest muligt af det recyclede materiale sorteres og tabte sten opsamles for sorteringsprocessen. Verti-Cut: For at vedligeholde græsoverfladen sund skal det ophobede uønskede materiale ved græssets basic fjernes, så som; dødt græs, mos og øvrige uønskede organiske planterrester, som ellers forhindrer fugt, lys og luft i at nå græsset. – Tænk dette som en solid metode for at forbygge kontra helbrede i den årlige vedligeholdelsesstrategi. Det tager kun få minutter til at tilføje vertikalskæreknive og evt. slagleknive på Pick-Up Brush således I opnår funktionen på én gang i den valgte proces konfiguration - uden brug af værktøj. Brug af Pick-Up Brush med Verti-Cut hjælper med at holde dit græs stærkt og grønne hele året.

Rensesold plus

Det patenterede rense princip håndtere store mængder jord/sand -vækstmateriale, hvor Sten og organisk materiale frasorteres, således det finharbede og ønskede materiale kan returneres til græsset. - Således undgås ‘lagdeling’ og græssets rødder får ensartet betingelser i rødhårede-zonen. Dette er det essentielle ved Re-Dresser, hvor der opnås jordbehandling uden tilførsel heraf og derfor en markant CO2 reduktion. Og qua rodudviklingsbetingelserne; mer tolerant græs ved tørke og modstand ved fugtige perioder, - for dermed en længere sæson.

Ét transportbånd sikre kørselsafhængig håndtering af det rene sandmateriale. Derved returneres det håndterede materiale, hvor det blev opsamlet, og arealet sikres ensartet re-topdressét. Ved særlig indsigt i det givende areal kan greenkeeper / groundsman vælge at bruge transportbåndet som delvist depot, ved at ophobe lidt ekstra materiale; for at kunne aflæsse en ekstra mængde, hvor der er vurderet et ekstra behov.

De afsluttende valser slicer præcist centreret mellem de forudgående behandlinger, således af overfladen, - med samme afstande - slices helt gennem filtlaget (50mm), hvormed overfladen som helhed afrettes og lukkes ensartet igen efter operationen.

Depot boks plus

Arbejd længere uden at tømme opsamlerbeholderen med kapaciteten på >750 liter. Qua aflæsningsprincippet, der tilbyder aflæsning i Big-bag´s sække eller endda løbende, – mens Re-Dresser arbejder – hvor der kan aflæsses i depot fx dumperenhed.

Med tilpas bløde roterende koste, fordeles det soldet vækstmateriale ned til basic (overfladen) og græsset fremstår grøn og ikke tildækket af jord, ret efter behandling. - Børsterne sikre korrekt fordeling og finish for brugerne efter én kraftig behandling af sportsgræsset.

Akslen styres normalt i foragteren og ved vejtransport via. alm. tvangsstyring. Akslen er konstrueret med fire brede hjul, der parvist er ophængt fra top således de frit kan dreje med serieforbundet styring -de fire nav imellem. Hver side er låst med stangstyring mellem de to nav, mens de to sider kontrastyres ved hydraulik, hvorpå auto-styringen tilkobles. Akselholderen der i de to profiler, fæstnes ovenfra, tillader et mindre kip for ujævnt terræn, mens de også parvist er affjedret ved luftbælge. Akslen i helhed løftes fri fra græsoverfladen når Re-Dresser er i arbejdsposition (sænket og ‘hvilende’ på valsene samt for-akslen)