Lemvig Kommune

Lemvig Kommune satser på miljøet

image

Lemvig skåner miljøet og budgettet

Kommunen har indgået serviceaftale i vores Enterprise-koncept, hvor de opnår Re-Dresser ydelser for at opnå bedre fodboldbaner for budgettet! – Lemvig Kommune får recyclet vækstlaget og opnår en topdressning på >60 ton/ha. og uden at belaste miljøet og pengepungen tillige får de dybdeløsnet baner og i samme arbejdsgang nedfældes såsæd og gødskning. – Simpel at kommunikere til klubberne og stabil driftscyklus.

Før og efter billede af sportsgræsset i Lemvig

Træk i slideren og se forskellen på græsset 5 dage efter behandling af Re-Dresser

Book demo